Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kraftoverføringens kulturminner
Ansvar:forfattere: Sissel Riibe og Henning Weyergang-Nielsen
Forfatter:Riibe, Sissel / Weyergang-Nielsen, Henning
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:382 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0728-6 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1(481)(09)
Serie:NVE Rapport ; 2010:17
Emneord:Historie / Kraftoverføring / Overføringsanlegg / Tekniske anlegg
Geografiske emneord:Norge
Note:Har sammendrag på engelsk, bibliografi, ordliste, og register
Innhold:Sammendrag: Dette er den tredje av NVEs fire temaplaner om vassdrags- og
energisektorens kulturminner. Denne gangen handler det om historien til en av de
viktigste bærebjelkene i vårt moderne velferdssamfunn: overføringssystemet som
er en sentral del av elektrisitetsforsyningen, de forbindelsene som bringer
strømmen fra kraftstasjonene til forbrukerne
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_17.pdf