Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Energibruk i Norge mot 2035 : fremskriving av energibruk i fastlands-Norge
Ansvar:redaktør: Dag Spilde ; forfattere: Dag Spilde ... [et al.]
Forfatter:Spilde, Dag
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:14 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1756-8 / 1501-2832
Klassenummer:330.567:620.9(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:87
Emneord:Energibruk / Energibruksutvikling / Energieffektivisering / Energiintensitet / Temperaturkorrigering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Dag Spilde, Synne Krekling Lien, Ingrid Magnussen og Torgeir Ericson
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten beskriver NVEs fremskriving av energibruk i Fastlands-Norge mot 2035 for sektorene industri, transport og bygg. Fremskrivingen viser en utvikling mot stadig mindre bruk av fossil energi og en økende bruk av fornybar energi
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_87.pdf