Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Glaciological investigations in Norway 2019
Ansvar:editor: Bjarne Kjøllmoen; authors: Bjarne Kjøllmoen ... [et al.]
Forfatter:Kjøllmoen, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:86, ii s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-2061-2 / 1501-2832
Klassenummer:551.324.4"2019"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2020:34
Emneord:Glasiologi / Massebalanse / Snø / Snøakkumulasjon / Volumendring
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson og Bjarne Kjøllmoen
Har bibliografi og sammendrag på norsk og engelsk.
Innhold:Sammendrag: Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2019 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier length changes are discussed in a separate chapter.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_34.pdf