Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skog og naturfare : naturfareprosjektet : delprosjekt 1 naturskadestrategi
Ansvar:redaktør: Knut Sørgaard ; forfattere: Odd Are Jensen, Aart Verhage og Knut Sørgaard
Forfatter:Sørgaard, Knut / Jensen, Odd Are / Verhage, Aart
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:28 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1181-8 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:502.33(253.481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:129
Emneord:Naturskader / Offentlig forvaltning / Skoger / Strategier
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Publisert i 2016
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NIFS-programmet har på mange områder styrket samarbeidet mellom
de tre etatene. En av suksesshistoriene, er at fra sommeren 2015 er hensynet til faren for flom og skred styrket i samband med søknad om bygging av skogsveger. Søker må nå dokumentere om det foreligger slik fare, og i tilfelle hvilke tiltak som må gjennomføres for å begrense faren. Denne endringen ble gjennomført på bakgrunn av forslag fra NIFSetatene
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_129.pdf