Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oppsummeringsdokument : forslag til endringer i energimerkeforskriften for produkter
Ansvar:forfattere: Erlend Sandnes, Kirsti Hind Fagerlund og Ingvill Sjøvold Nilsen
Forfatter:Sandnes, Erlend / Fagerlund, Kirsti Hind / Nilsen, Ingvill Sjøvold
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:16 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-2115-2 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:10
Emneord:Energimerkeordningen / Energimerking / Overtredelsesgebyr
Geografiske emneord:Europa / Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun digitalt
Innhold:Sammendrag: Dokumentet oppsummerer forskjellige høringer av forslag til endringer i energimerkeforskriften for produkter. Endringene er foreslått dels i forbindelse med gjennomføringen av energimerkeforordningen (forordning EU) 2017/1369) i norsk rett og dels for å gjennomføre seks produktspesifikke energimerkeforordninger i norsk rett. Bestemmelsen om energimerking av støvsugere oppheves. I tillegg gjøres det endringer i sanksjonsbestemmelsene i energimerkeforskriften for produkter.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_10.pdf