Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Statnett – regulering og oppfølging av kostnadsutvikling
Ansvar:redaktør: Siri H. Steinnes ; forfattere: Siri H. Steinnes ... [et al.]
Forfatter:Steinnes, Siri Hau
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:34, 29 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1111-5 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2015:64
Emneord:Forskrifter / Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Stian Henriksen, Christina Sepulveda, Silje C. Syvertsen og Siri H. Steinnes
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir en gjennomgang av den samlede reguleringen av Statnett som systemansvarlig nettselskap. Videre gis en gjennomgang av utviklingen i Statnetts driftskostnader i perioden 20072013. NVE foreslår endringer i oppfølgingen av Statnetts kostnader. Formålet er å bidra til en god forståelse av årsakene til kostnadsutviklingen over tid
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_64.pdf