Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:ICT security in procurements and outsourcing in the Norwegian hydroelectric power sector : checklist
Ansvar:editor: Janne Hagen ; author(s): Maren Maal, Katrine Krogedal og Arthur Gjengstø
Forfatter:Maal, Maren / Krogedal, Katrine / red.: Hagen, Janne / Gjengstø, Arthur
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:[14] s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1981-4 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:621.377.6
Serie:NVE Rapport ; 2020:2
Emneord:IKT-sikkerhet / Industrielle kontrollsystemer / Informasjonssikkerhet / Kraftverk
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: This report presents a check list for ICT Security in procurement- and
outsourcing processes. The checklist builds on the Norwegian Energy Act and regulation, in addition to guidelines from the Norwegian National Security Authority (NSM) and best practices. It covers the full life cycle of an agreement
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_02.pdf