Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Grunnvannsundersøkelser på Otta. Forenkling av grunnvannsmålinger : Oppdragsrapport
Ansvar:Hervé Colleuille og Tor Simon Pedersen
Forfatter:Colleuille, Hervé / Pedersen, Tor Simon
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:16 s. + 2 vedlegg - ill.
Serie:NVE Rapport ; 1998:14
Emneord:Grunnvann / Regresjonsanalyser / Trendanalyser
Geografiske emneord:Sel (Otta)
Innhold:Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Glommens og Laagens Brukseierforening
som ønsker å forenkle grunnvannsmålingene i nærheten av samløpet til Otta og
Lågen. Kvalitetskontrollerte data fra observasjoner av vannstand og grunnvann-
stand i området Otta sentrum/samløpet Otta-Lågen for perioden 1983-96 er brukt.
Statistisk analyse av datamaterialet som regresjonsanalyse og trendanalyse en
anvendt som grunnlag for å avgjøre hvilke av de nåværende aktive målestasjonene
som bør opprettholdes i framtiden.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVE556(05)
Vurdering: