Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Tokke kommune
Ansvar:redaktør: Andrea Taurisano ; forfattere: Håvard Juliussen, Odd-Arne Mikkelsen, Andrea Taurisano
Forfatter:Taurisano, Andrea / Juliussen, Håvard / Mikkelsen, Odd-Arne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[74] s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1528-1 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(482.5)
Serie:NVE Rapport ; 2016:75
Emneord:Jordskred / Kartlegging / Skredfare / Skredkart / Snøskred / Steinskred / Steinsprang
Geografiske emneord:Tokke kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet faresonekart for årlig nominell sannsynligheten på
1/100,- 1/1000- og 1/5000-årsskred for utvalgte bebygde områder i Tokke kommune. Grunnlaget for faresonene er feltbefaringer, klimaanalyser, skredhendelser, aktsomhetskart, skredmodelleringer og terrengmodell
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_75.pdf