Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Støyutbredelse ved vindkraftverk med "typisk norsk" topografi
Ansvar:forfattere: Meventus AS og Sinus AS
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:37 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1565-6 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:351.759.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:13
Emneord:Elektrisitetsproduksjon / Støy / Vindkraft / Vindmøller / Vindturbiner
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE har fått utarbeidet en rapport om støyvirkninger for bebyggelse fra vindturbiner i typisk norsk terreng. Ifølge rapporten kan vindturbiner plassert i landskap med store høydeforskjeller, bart fjell og bebyggelse plassert i dalbunnene under vindturbinene gi andre støyvirkninger enn det som er normalt i flate landskap
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_13.pdf