Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fare- og risikoklassifisering av ustabile fjellparti : faresoner, arealhåndtering og tiltak
Ansvar:redaktør: Lars Martin Blikra ; forfattere: Gudrun Majala ... [et al.]
Forfatter:Majala, Gudrun
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:47 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1530-4 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2016:77
Emneord:Fjellskred / Overvåking / Risiko / Skredfare / Ustabile fjellparti
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Gudrun Majala (NVE), Einar Anda (NVE), Hallvard Berg (NVE), Olianne Eikenæs (NVE), Grethe Helgås (NVE), Thierry Oppikofer (NGU), Reginald Hermanns (NGU) og Martina Böhme (NGU)
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten gir en kort beskrivelse av hvordan ustabile fjellpartier og faresoner bør følges opp med overvåking og i arealplanlegging.
Av de rapporterte objekt vil Gamanjunni 3 i Kåfjord i Troms og Joasetbergi i Aurland i Sogn og Fjordane bli fulgt opp med kontinuerlig overvåking. Mange av de klassifiserte objektene (11) vil bli fulgt opp med periodiske målinger. Noen også gjennom oppfølgende analyser av utløp og flodbølger. Dette skal gjøres i tett dialog med kommunene
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
3.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_77.pdf