Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Vindkraft - produksjon i 2013
Ansvar:redaktør: Karen Nybakke ; forfatter: David E. Weir
Forfatter:Weir, David Edward / red.: Nybakke, Karen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:1 b. (flere pag.) - kol. kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0968-6 / 1501-2832
Klassenummer:621.548.004"2013"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:20
Emneord:Kraftproduksjon / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Dette er den årlige rapporten om vindkraftproduksjonen i Norge.
Rapporten publiseres i februar hvert år, med data for det foregående året. Data er hentet inn fra aktørene, og sammenstillingen er gjort i Ressursseksjonen i Energiavdelingen
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_20.pdf