Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Teoretisk tilnærming til en markedsløsning for lokal fleksibilitet : konsulentrapport utarbeidet for NVE
Ansvar:redaktør: Cathrine Åsegg Hagen ; forfattere: THEMA Consulting Group
Forfatter:red.: Hagen Cathrine Åsegg
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:56 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:620.9:339.13(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:38
Emneord:Kraftbransjer / Krafthandel / Kraftomsetning / Markedsforhold
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten utreder viktige forhold som må ivaretas ved eventuell utvikling av en markedsløsning for lokal fleksibilitet. Rapporten belyser
blant annet hva som skal til for at nettselskap skal bruke lokal fleksibilitet som alternativ til nettinvesteringer, hva ulike tilbydere av fleksibilitet kan bidra med og hvordan en markedsløsning kan utformes
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_38.pdf