Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flom- og erosjonssikringstiltakene i Altaelva : prosjektgruppens forslag til prioriteringer av vedlikehold og miljømessig oppgradering
Ansvar:Anders Bjordal (red) ... [et al.]
Forfatter:Bjordal, Anders
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:227 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0644-9 / 1501-2832
Klassenummer:551.053+556.166]:627.15.09.004.4(484.5)
Serie:NVE Rapport ; 2007:11
Emneord:Erosjonssikring / Flomdemping / Flomsikringstiltak / Flomverk / Forbygninger / Miljøtiltak
Geografiske emneord:Alta kommune / Altaelva / Kautokeino kommune
Note:Forfattere: Anders Bjordal, Knut Aune Hoseth, Jon-Håvar Haukland, Thor-Arthur
Didriksen, Steinar Schanche, Tharan Fergus og Gunnar Kristiansen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten beskriver alle sikringsanlegg langs i Altaelva fra utløpet
opp til Gønges. Til sammen er det ca 19 kilometer med sikringsanlegg på denne
strekningen. Bakgrunnen til alle anleggene er beskrevet og alle sikringsanleggene er
vist på oversiktskart. Alle sikringsanleggene ble befart sommeren 2006 og tilstanden
til anleggene er vurdert. Mange anlegg trenger omfattende vedlikehold eller
reparasjon. Med dagens retningslinjer for prioritering av sikringstiltak og kunnskap
om miljøvirkninger vil ikke alle disse blitt bygget idag. Det foreslås derfor å ta bort ca
6 kilometer av sikringsanleggene. De sikringsanleggene som sikrer liv og helse til
beboerne langs elva og/eller sikrer store verdier må tas vare på. Alle anlegg er
vurdert i forhold til nytte, kostnad for vedlikehold og miljøvirkning, og det er laget
en tiltaksbeskrivelse og kostnadsoverslag for videre tiltak.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_11.pdf