Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Delprosjekt Hemsedal : flomsonekartprosjektet
Ansvar:redaktør: Martin Jespersen ; vannlinje: Martin Jespersen ; kart: Rengifo Ortega / Julio H. Pereira Sepulveda
Forfatter:Jespersen, Martin / Ortega, Rengifo / Pereira, Julio H. Sepulveda
Materialtype:Bok
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:52 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0994-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(482.9)
Serie:NVE Rapport ; 2014:45
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Hemsedal kommune / Hemsil
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Erstatter NVE Flomsonekart 2006:13
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Hemsil over en strekning på
ca. 5.5 km fra Hemsedal sentrum til Ulsåk. Prosjektet er en ajourføring av rapport 13/2006 og erstatter derfor denne. Behov for en mer detaljert kartlegging ved Skogstad bru er hovedbegrunnelsen for ajourføringen. Rapporten kartlegger
dagens tilstand i vassdraget og er basert på flom-, flomvannstands- og flomsoneberegninger. De hydrauliske beregningene er gjennomført med modellverktøyene HYDRO_AS-2D og Hec-Ras
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_45.pdf