Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 1. kvartal 2008
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Hege Bøhler ... [et al.]
Forfatter:Bøhler, Hege / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:70 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0668-5 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2008:11
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Hege Bøhler, Javier Chàvez, Karl Magnus Ellinggard, Erik Holmqvist,
Håkon Mørch Korvald, Per Tore Jensen Lund, Ingrid Magnussen, Finn Erik Ljåstad
Pettersen, Kjerstin Dahl Viggen og Mats Willumsen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Ressursgrunnlaget var svært godt i første kvartal 2008. I løpet av
kvartalet var tilsiget som kan brukes til kraftproduksjon 13,3 TWh, dvs 50 prosent
mer enn normalt. I løpet av de siste 12 månedene har tilsiget vært 142 TWh, 22
TWh mer enn i et normalår. Ved utgangen av kvartalet var det 20 prosent mer snø
i norske fjell enn normalt for årstiden. Forbruket i alminnelig forsyning, korrigert for
temperaturer, var rekordhøyt for første kvartal. Høy økonomisk vekst kan forklare
noe av økningen. Prisene på andre- og tredjekvartalskontraktene på Nord Pool falt
kraftig gjennom første kvartal. Kontrakten for andre kvartal falt mest, ned 39
prosent fra kvartalet første handledag til kvartalets siste. Ved utgangen av
kvartalet var prisen 23,7 øre/kWh. Det er nå like mange husholdninger som har
spotpriskontrakt, over 44 prosent, som ha standard variabel kontrakt.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2008/rapport2008_11.pdf