Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avbruddsstatistikk 1998 : statistikk for avbrudd i leveringen av elektrisk energi til sluttbrukere i Norge
Ansvar:Frode Trengereid
Forfatter:Trengereid, Frode
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:23 s. + vedlegg - fig.
ISBN/ISSN:82-410-0406-0 / 1501-2832
Klassenummer:31:621.311
Serie:NVE Rapport ; 2000:4
Emneord:Avbrudd / Elektrisk kraft / Nettselskaper / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Alle nettselskap ble i rundskriv av 02.12 1994 pålagt å foreta en årlig innrapportering til NVE av nærmere spesifiserte nøkkeltall for avbrudd i energiforsyningen til egne sluttbrukere. Første rapporteringsår var 1995. NVE har med virkning fra 01.01.2000 endret forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Forskriften omtaler nå også rapporteringsplikten til nettselskapene vedrørende data om avbruddsforhold til NVE, herunder frist for innlevering (1. mars hvert år), rapporteringsrutiner og format, hvilke data som skal rapporteres og kontrollrutiner. I gjennomsnitt per rapporteringspunkt for hele nettet, var det i 1998: * 2,64 avbrudd * 4,1 timers avbruddstid * Ikke levert energi utgjør 0,23 0/00 av levert energi. Totalt utgjør "ikke levert energi" 24,1 GWh. Av dette er 12,7 GWh forårsaket av ikke varslede avbrudd, og 11,4 GWh skyldes varslede avbrudd.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2000/rapport2000_04.pdf