Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Endring i forskrift om energiutredninger : Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Sigrun K.Mindeberg, Henriette Birkelund ; forfattere: Sigrun K.Mindeberg ... [et al.]
Forfatter:Mindeberg, Sigrun Kavli / Birkelund, Henriette
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:31 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1612-7 / 1501-2832
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2017:59
Emneord:Energiplanlegging / Forskrifter / Kraftsystemplanlegging
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Sigrun K. Mindeberg, Henriette Birkelund, Elisabeth Bruusgaard, Christina
Kvamme og Synnøve Lill Paulen
Innhold:Sammendrag: Dette dokumentet oppsummerer de innkomne høringsuttalelsene og gir NVEs merknader til uttalelsene
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_59.pdf