Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Rånåsfoss - Mjøsa : virkning av overvann Rånåsfoss kraftverk på flomvannstand i Mjøsa
Ansvar:redaktør: Erik Holmqvist ; forfatter: Truls Erik Bønsnes, Demissew Ejigu og Erik Holmqvist
Forfatter:Holmqvist, Erik / Bønsnes, Truls Erik / Ejigu, Demissew Kebede
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:41 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1914-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.01(481-12)
Serie:NVE Rapport ; 2019:32
Emneord:Erosjonsforhold / Flomvannstander / Hydrauliske modeller / Overvann
Geografiske emneord:Mjøsa / Rånåsfoss
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Simuleringer med en hydraulisk modell viser at det er liten virkning på
flomvannstanden i Mjøsa ved å senke overvannet ved Rånåsfoss kraftverk.
Modellen er kalibrert mot flere flommer, blant annet flommen i 1995, og
reproduserer observerte vannstander på en god måte. Redusert overvannstand ved Rånåsfoss under flom vil gi betydelig økt vannhastighet i Glomma i området ved Rånåsfoss bru, lenger oppstrøms er virkningen mer marginal. Økt vannhastighet i dette området kan gi økt erosjonsbelastning
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_32.pdf