Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Bidjovagge Gruber : nedleggelse, landskapsmessige forhold
Ansvar:Torbjørn Sneve
Forfatter:Sneve, Torbjørn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:12 s. + vedlegg - ill., kart
Klassenummer:622.2:712.2
Serie:NVE Rapport ; 1996:27
Emneord:Gruve / Landskapstiltak / Vegetasjon
Geografiske emneord:Kautokeino
Innhold:Rapporten er en oppsummering av det arbeidet og de problemene som oppsto i forbindelse med nedlegging av Bidjovagge Gruber i Kautokeino kommune. Hensikten er blant annet å fokusere spesielt på den landskapsmessige siden av et større gruveanlegg. De erfaringer som er gjort i forbindelse med nedleggingen av Bidjovagge Gruber kan overføres til andre liknende anlegg. Konklusjonen er at landskapsmessige tiltak må planlegges utført i størst mulig utstrekning gjennom den daglige driften.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_27.pdf