Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Bruk av digitale verktøy i tilsyn med IKT-sikkerhet
Ansvar:redaktør: Janne Hagen ; forfatter: Therese Svensen, Kasper Kallseter og Silje Husabø
Forfatter:Svensen, Therese / Kallseter, Kasper / Husabø, Silje
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:31 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2074-2 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:38
Emneord:IKT-sikkerhet / Revisjon / Tilsyn
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten dokumenterer en studie av bruk av digitale verktøy som en del av tilsyn med IKT-sikkerhet. Studien bygger på intervjuer av tilsynspersonell hos NVE, reguleringsmyndigheten for energi (RME) hos NVE, Nasjonal sikkerhetsmyndighet NSM, Finanstilsynet, Petroleumstilsynet, Datatilsynet og stortingets kontrollorgan, Riksrevisjonen. Studien viser at dokumentkontroll, intervju og fysiske møter fremdeles er hovedarbeidsformen. Bruk av digital teknologi vil kunne bli mer relevant i framtidens revisjoner og tilsyn med IKT-sikkerhet.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_38.pdf