Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Vurdering av KSU- og KDS-områder i 2020
Ansvar:redaktør: Birgitte M. W. Kjelsberg og Christina Kvamme ; forfatter: Maria Halvorsen og Silje Christin Pilskog Olsen
Forfatter:Halvorsen, Maria / Olsen, Silje Christin Pilskog
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:74 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2085-8 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:43
Emneord:KDS / KDS-distrikt / Kraftforsyningens distriktssjef / Kraftsystemutredninger / Kraftsystemutredningsansvarlig / KSU / KSU-ansvarlig
Geografiske emneord:Norge
Note:Foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten gir en vurdering av KDS- og KSU-områder i 2020.
Vurderingen av områdegrensene viser ulike utfordringer sektoren selv
oppfatter som relevante opp mot ny fylkesstruktur, fusjoneringer av
virksomheter, samt andre lokale faktorer. Resultatene i rapporten er hentet
fra en spørreundersøkelse som ble sendt til samtlige KDS- og KSU-ansvarlige,
samt oppfølgende intervju med et mindre utvalg distriktssjefer og
utredningsansvarlige
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_43.pdf