Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:CO2-håndtering på Kårstø : fangst, transport, lagring
Ansvar:redaktør: Pål Tore Svendsen ; forfatter: Olav Falk-Pedersen ... [et al.]
Forfatter:Svendsen, Pål Tore / Falk-Pedersen, Olav
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:72 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:82-410-0612-8 / 1501-2832
Klassenummer:502.3:[621.311.2:661.97(482.2) / 621.438:661.97.002(482.2)
Serie:NVE Rapport ; 2006:13
Emneord:Gasskraftverk / Gassteknologi / Karbondioksid / Klimagasser / Utslipp
Geografiske emneord:Tysvær kommune
Note:Forfattere: Olav Falk-Pedersen, Mari Hegg Gundersen, Asle Selfors, Pål Tore
Svendsen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten beskriver tekniske, økonomiske og framdriftsmessige
forhold ved et anlegg for fangst og lagring av CO2 på Kårstø. Et fangstanlegg på
Kårstø vil være ti ganger større enn det største tilsvarende anlegg som finnes i dag.
NVE vurderer det som sannsynlig at et fullskala anlegg teknisk sett vil fungere med
beskrevet ytelse. Kostnadene i planleggingsfasen er anslått til om lag 330 mill. kr,
fangstanlegget er anslått å kreve om lag 3,46 mrd. kr i investeringer, og
transportløsning med rør og lagring er anslått til 1,56 mrd. kr. Dette gir en samlet
investeringskostnad på om lag 5 mrd. kr. Ut fra forutsetninger om blant annet
brukstid på 8000 timer og energikostnader er årlige driftskostnader beregnet til om
lag 370 mill. kr. Dette gir en tiltakskostnad for CO2-håndtering på om lag 700 kr per
tonn CO2 fanget ved 8000 timers brukstid. En forsvarlig og ambisiøs tidsplan gir
oppstart i årsskiftet 2011/2012. Prosjektet er eksponert for betydelig risiko, både
innenfor ytelse, kostnader og tidsbruk. Brukstid for gasskraftverket,
energikostnader, det at anlegget sannsynligvis blir det første anlegget i sin
størrelse i verden og kommersielle grensesnitt mot aktører på Kårstø representerer
viktige usikkerheter.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2006/rapport2006_13.pdf