Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km2 : naturfareprosjektet : dp. 5 flom og vann på avveie
Ansvar:forfatter: Seija Stenius
Forfatter:Stenius, Seija
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:57 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0937-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.16.07(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:66
Emneord:Nedbørfelt / Vannføringsstasjoner
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir en oversikt over alle vannføringsstasjoner som
eksisterer og har eksistert i Norge med nedbørfelt mindre enn ca 50 km2. Oversikten omfatter nummer og navn på stasjonene, feltareal, observasjonsperiode, eventuelt reguleringsdato samt noen opplysninger om observasjonsmetode og lagrede data
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_66.pdf