Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Verktøy for kvikkleirekartlegging : naturfareprosjektet : delprosjekt 3 kvikkleire
Ansvar:redaktør: Hanne Bratlie Ottesen og Ingrid Havnen ; forfattere: Hanne Bratlie Ottesen ... [et al.]
Forfatter:Ottesen, Hanne Brattlie
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[47] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:351:624.131.54.001
Serie:NVE Rapport ; 2016:41
Emneord:Kartlegginger / Kvikkleireskred / Naturskader / Offentlig forvaltning
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Hanne Bratlie Ottesen, Eivind Juvik, Kristian Aunaas, Bjørn Kristoffer Dolva,
Ingrid Havnen, Eli Katrina Øydvin og Ivar Olaf Peereboom
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med NIFS-prosjektet har NVE og Statens vegvesen inngått et samarbeid for å forbedre kvikkleiresonekartene i Norge. Etatene har en felles interesse av å samordne etatenes kvikkleiredata på et sted. Rapporten omhandler eksisterende verktøy for identifisering av kvikkleiredata og presenterer fremtidens forsterkede kvikkleiresonekart i Skrednett/NVE Atlas, der også Statens vegvesens kvikkleiredata er sammenstilt og presentert
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_41.pdf