Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vann i jord : simulering av vann- og energibalansen for utvalgte grunnvannsstasjoner i Glommavassdraget : Abrahamsvoll (Røros, Sør-Trøndelag) : Øyangen (Nord-Fron, Oppland) : Kvarstadseter (Ringsaker, Hedmark)
Ansvar:Trude Øverlie
Forfatter:Øverlie, Trude
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:62 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0655-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.3.06/.07(483.4+483.5+484.1)
Serie:NVE Rapport ; 2007:22
Emneord:Energibalanse / Grunnvann / Hydrologiske modeller / Markvann / Simuleringer / Snøforhold / Temperaturforhold / Vannbalanse
Geografiske emneord:Nord-Fron kommune / Ringsaker kommune / Røros kommune
Note:Undertittel på omslag: Simulering va vann- og energibalansen for Abrahamsvoll,
Øyangen, Kvarstadseter grunnvannsstasjoner i Glommavassdraget
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten dokumenterer parametersetting av tre modeller for
simulering av vann og energibalanse i jord ved tre grunnvannsstasjoner i
Glommavassdraget; Abrahamsvoll ved Aursunden (Røros kommune i Sør-Trøndelag),
Øyangen i Vinstravassdraget (Nord-Fron kommune i Oppland) og Kvarstadseter i
Åstadalen (Ringsaker kommune i Hedmark).Tilpassingen baserer seg på målinger
tilknyttet Nasjonalt overvåkningsnett for grunnvann og markvann. Modellene vil
brukes for analyse av markvann- og grunnvannsforhold, blant annet i forhold til tilsig
og kraftsituasjonen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_22.pdf