Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:De ustabile fjellsidene i Stampa – Flåm, Aurland kommune : sammenstilling, scenario, risiko og anbefalinger
Ansvar:forfatter: Lars Harald Blikra, Reginald Hermanns og Hallvard Berg
Forfatter:Berg, Hallvard / Blikra, Lars Harald / Hermanns, Reginald
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:14 s. - Ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0898-6 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004.58(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2013:30
Emneord:Geologiske forhold / Overvåking / Risikoanalyse / Skredfare
Geografiske emneord:Aurland kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir en oppsummering av sammenstillingen som er gjort i forbindelse med oppfølgingen av de ustabile fjellpartiene i Stampa – Flåm. Dette inkluderer en risikoklassifisering og anbefalinger for fremtidig håndtering. En fullstendig dokumentasjon av dette er gitt i NVE rapport 35 - 2013. Det vurderte fjellpartiet er karakterisert av relativt små bevegelser uten tegn til økt deformasjon i måleperioden, og en oppfølging i form av en revisjon av dagens måleprogram er vurdert å være tilstrekkelig for å håndtere risikoen i området ved Stampa. Basert på den relativt lave risikoen knyttet til de største scenarioene og den begrensa kunnskapen om de hydrologiske forholdene i fjellet, er det i dagens situasjon ikke anbefalt å initiere sikring i form av større dreneringstiltak. Denne konklusjonen er i tråd med råd gitt av den internasjonale ekspertgruppa
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_30.pdf