Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Volumendringer på Søndre Folgefonna mellom 1959 og 1995
Ansvar:saksbehandler: Sylvia Smith-Meyer og Arve M. Tvede
Forfatter:Smith-Meyer, Sylvia / Tvede, Arve Midgaard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:12 s. + vedlegg (kart) - ill.
Klassenummer:551.32
Serie:NVE Rapport ; 1996:36
Emneord:Blådalsvassdraget / Breendringer / Tilsig / Volumendring
Geografiske emneord:Folgefonna
Innhold:Sammendrag: Sunnhordaland Kraftlag AS (SKL) har over en lengre periode bygget ut Blådalsvassdraget som mottar avrenningen fra et 65 km2 stort brefelt på sørsida av Søndre Folgefonna. Volumendringer på breen vil influere direkte på tilsiget til SKLs magasiner og det er derfor uttrykt et behov for å vite noe om dette. Volumendringene mellom 1959 og 1995 er beregnet for ca 70 % av brefeltet og presenteres på GIS-kartet som ligger som vedlegg bakerst i rapporten.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_36.pdf