Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for Norges Vassdrags- og energiverks (NVEs) havarigruppe
Ansvar:Hans Otnes, Frode Trengereid og Sjur Bjerkli
Forfatter:Otnes, Hans / Trengereid, Frode / Bjerkli, Sjur
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:21 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:621.311
Serie:NVE Rapport ; 1998:9
Emneord:Driftsavbrudd / Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyningsanlegg
Geografiske emneord:Norge
Innhold:NVEs havarigruppe har som mandat å gjennomgå og analysere skader og havarier på kraftforsyningsanlegg etter uvær og andre hendelser. Året 1997 var som de foregående heller ikke skånet fra driftsavbrudd. Avbruddene skyldes en rekke forskjellige forhold. Allikevel kan en si at kraftforsyningen totalt sett har svært god leveringssikkerhet. Driftsavbrudd vil alltid kunne forkomme - uansett investeringer eller forbedringer. Det som er viktig er at beredskapen fungerer når havariet/driftsavbruddet er et faktum.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_09.pdf