Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Klimaendringer og damsikkerhet : analyse av dammers sårbarhet for økte flommer
Ansvar:forfattere: Grethe Holm Midttømme
Forfatter:Midttømme, Grethe Holm
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:12 s. - Kol. kart
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:551.583:556.166]:627.8.004.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:94
Emneord:Damsikkerhet / Flomfare / Klimaendringer
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er gjort en analyse av hvilke og hvor mange dammer i de høyeste
konsekvensklassene som vil være mest sårbare for økte flommer i et fremtidig klima. Analysen viser bl.a. at 173 dammer er potensielt sårbare for økte flommer pga. damtype eller fundament. NVE vil bruke resultatene som grunnlag for sitt tilsyn med damsikkerheten, og for å gi best mulig råd og veiledning til eierne om klimatilpasning
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_94.pdf