Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomdata : utvalg og kvalitetssikring av flomdata for flomfrekvensanalyser
Ansvar:redaktør: Kolbjørn Engeland ; forfattere: Kolbjørn Engeland ... [et al.]
Forfatter:Engeland, Kolbjørn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:71 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1538-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.04(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:85
Emneord:Flomdata / Flomfrekvensanalyser
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Kolbjørn Engeland, Lena Schlichting, Frode Randen, Kristian Strand Nordtun, Trond Reitan, Thea Wang, Erik Holmqvist, Astrid Voksø og Vidar Eide
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Robuste og pålitelige beregninger av dimensjonerende flom må baseres på best mulig datagrunnlag. I denne rapporten oppsummeres
kvalitetskontroll av flomdata, vises prosedyrer for å ta ut årlige maksimalserier og uavhengige flomtopper over terskel (POT), presenteres algoritme for å beregne bidraget fra snøsmelting og regnnedbør til enkeltflommer og det gis en beskrivelse av feltkarakteristika som kan danne grunnlag for regional flomfrekvensanalyse
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_85.pdf