Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z)
Ansvar:forfattere: Erik Holmqvist
Forfatter:Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:15 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1074-3 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2015:27
Emneord:Flomberegninger / Flomsonekart / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Aurland kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utført flomberegninger for Flåmselvi ved Brekke bru med
gjentaksintervall fra 5 til 1000 år. Ut fra foreliggende data hadde flommen 28. 29.
oktober 2014 i Flåmselvi et gjentaksintervall på 50 - 100 år. Klimaframskrivninger gir økte flommer i dette området frem mot år 2100
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_27.pdf