Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Storelva i Utvik (087.4Z) : Stryn kommune, Sogn og Fjordane
Ansvar:forfatter: Ann-Live Øye Leine
Forfatter:Leine, Ann-Live Øye
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:28 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1649-3 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2017:94
Emneord:Flomberegning / Flomvannføring
Geografiske emneord:Norge / Sogn og Fjordane / Utvik
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er beregnet middelflom og flommer med gjentaksintervall 50, 100
og 200 år for Storelva i Stryn kommune. I tillegg er flomverdiene justert i forhold til ventede klimaendringer. Rapporten inkluderer også vurdering av kulminasjonsvannføringen under katastrofeflommen 24. juli 2017.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_94.pdf