Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nasjonal ramme for vindkraft : temarapport om nabovirkninger
Ansvar:redaktør: Sissel B. Jakobsen ; forfattere: Sissel B. Jakobsen, Jørgen K. Bølling, Erlend Bjerkestrand
Forfatter:Jakobsen, Sissel Belgen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:43 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1730-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:351.711(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:72
Emneord:Eiendomspriser / Folkehelse / Nabovirkninger / Støy / Vindkraft / Vindmøller
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Vindkraftverk gir visuell eksponering og støy for de nære omgivelsene, og naboer til vindkraftverk kan bli påvirket av dette. Med nabovirkninger menes i denne rapporten virkninger for naboer knyttet til synlighet, støy, skyggekast og lysmerking for luftfart, og hvordan dette igjen kan påvirke eiendomspriser og folkehelse. I rapporten vurderes virkninger for både helårs- og fritidsboliger
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_72.pdf