Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Bestemmelse av dreneringsgrenser for inntak til Svartisen kraftverk
Ansvar:Mike Kennett, Hallgeir Elvehøy
Forfatter:Kennett, Mike / Elvehøy, Hallgeir
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:18 s. + vedlegg - kart
Klassenummer:556.08
Serie:NVE Rapport ; 1995:22
Emneord:Brehydrologi / Dreneringsgrenser / Istykkelse
Geografiske emneord:Norge / Svartisen
Note:Dreneringsgrensene for alle inntak til Svartisen kraftverk er blitt beregnet. Data-
grunnlaget består hovedsakelig av kart i målestokk 1:10 000 - 1:50 000, digitale
høydedata og istykkelsesdata fra Vestisen. Geografisk informasjonssystem (GIS)
verktøy er brukt der det finnes gode digitale høydedata, men grensene er trukket
manuelt der kartdataene er bedre. På Vestisen er istykkelsesdataene og isover-
flatehøyden blitt benyttet til å beregne dreneringsforholdene under breen og der-
etter grensene. Resultatene viser at totalarealet for kraftverket er 2.76 km2 (0.5%)
større enn Statkrafts beregninger fra 1989. Endringene er imidlertid relativt store
for noen inntak. For eksempel har Storglomvatn en økning på 7.65 km2, mens noen
av småfeltene har endringer opp til en faktor på 20. Grensene er forflyttet opp til 3
km i forhold til tidligere beregninger.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1995/rapport1995_22.pdf