Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Analyse av energibruk i undervisningsbygg : formålsdeling : trender og drivere
Ansvar:redaktør: Benedicte Langseth ; forfatter: Multiconsult AS, Analyse & Strategi AS og Entro AS
Forfatter:red.: Langseth, Benedicte
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:112 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1026-2 / 1501-2832
Klassenummer:330.567:620.9(481) / 727.1/.4:620.9(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:75
Emneord:Analyser / Energibruk / Undervisningsbygg
Geografiske emneord:Norge
Note:publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer formålsdelt energibruk for byggtypene
barnehage, skole og universitets- høyskolebygg. I tillegg diskuteres drivere for energibruk i undervisningsbygg. Her har man delt inn i drivere som påvirker arealutviklingen for undervisningsbygg og drivere som påvirker spesifikk energibruk
(kWh/m2 pr år) i bygningsmassen generelt og undervisningsbygg spesielt
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_75.pdf