Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Surna (112.Z)
Ansvar:forfatter: Ann-Live Øye Leine
Forfatter:Leine, Ann-Live Øye
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:41 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1734-6 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(483.6)
Serie:NVE Rapport ; 2018:75
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Rindal kommune / Surna / Surnadal kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med at flomsonekartet for Surna skal revideres, er det behov for oppdaterte flomberegninger som danner grunnlag for vannlinjeberegningene. Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for 13 steder i vassdraget, mellom Rindal meieri og utløpet i Surnadalsfjorden
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_75.pdf