Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kalkingens innvirkning på partikkelkonsentrasjonen i Modelva : målinger fra 2015 til 2017
Ansvar:forfatter: Truls Erik Bønsnes
Forfatter:Bønsnes, Truls Erik / forf.:
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:26 s. - ill. (noen kol.), diagr., grafer, kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1667-7 / 1501-2832
Klassenummer:628.515(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2018:16
Emneord:Kalking / Kornfordeling / Suspensjonskonsentrasjon
Geografiske emneord:Modalen kommune / Modalselva
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det ble reiset spørsmål om ikke-løselige deler av Biokalk i Modalselva kunne føre til turbinslitasje. Målinger fra desember 2015 til oktober 2017 viser en maksimumskonsentrasjon på 7 mg/l i perioder uten kalking og 2,1 til 2,5 mg/l i perioder med kalking. Kalkforbruk ved doseringsanlegget ligger mellom 0,04 mg/l som en maksimalverdi ved minste kalkforbruk og 0,1 mg/l ved største. Konklusjonen så langt er at kalkinga ikke øker potensialet for turbinslitasje i elvekraftverkene nedstrøms kalkingsanlegget.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_16.pdf