Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Endring i forskrift om energiutredninger : avvikling av ordningen med lokale energiutredninger
Ansvar:forfattere: Benedicte Langseth og Elisabeth Bruusgaard
Forfatter:Langseth, Benedicte / Bruusgaard, Elisabeth
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:17 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1138-2 / 1501-2832
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2015:87
Emneord:Energiplanlegging / Forskrifter / Kraftsystemplanlegging
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Forslag til Forskrift om endring iforskrift om energiutredninger
(energiutredningsforskriften) ble sendt på høring den 3. april 2014. For å
synliggjøre hvilke endringer som gjøres på bakgrunn av høringsrunden, har NVE i dette dokumentet oppsummert de innkomne høringsuttalelser og gitt våre kommentarer og vurderinger
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_87.pdf