Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Landskap, friluftsliv og reiseliv : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
Ansvar:forfatter: Norconsult
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:1 b. (flere pag.) - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0843-6 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:[338.48+796.5.001(261.2)
Serie:NVE Rapport ; 2012:54
Emneord:Fornybare energikilder / Friluftsliv / Offshorevirksomhet / Turisme / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
En av 13 delrapporter til Havvind-utredningen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Norconsult har på oppdrag fra Norges Vassdrags- og energidirektorat utarbeidet strategisk konsekvensutredning av mulig etablering av havvindanlegg langs norskekysten for temaene landskap, friluftsliv og reiseliv. Mulige virkninger av havvindutbygging innenfor 15 områder langs kysten er vurdert. Sammen med flere andre fagutredninger skal dette arbeidet være med å danne grunnlaget for å vurdere om det er akseptabelt å etablere vindkraft innenfor disse områdene, om delområder bør tas ut før videre planarbeid, samt å kunne rangere områdene
innbyrdes med hensyn på teknikk, økonomi, miljø og samfunnsvirkninger
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_54.pdf