Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Analyse av dambruddsbølger
Ansvar:redaktør: Grethe Holm Midttømme ; forfatter: Wolf Marchand ... [et al.]
Forfatter:Marchand, Wolf / red.: Midttømme, Grethe Holm
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:29 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0720-0 / 1501-2832
Klassenummer:627.8.004.6::[556.166+551.3.053
Serie:NVE Rapport ; 2010:12
Emneord:Dambruddsbølgeberegninger / Erosjonsforhold / Små vassdrag
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Formålet med prosjektet har vært å forbedre kunnskap om og
metodikk for dambruddsbølgeberegninger i forhold til dagens praksis og NVEs
gjeldende krav. Bakgrunnen var erfaringer fra flommen i Trøndelag i 2006 som
indikerte at NVEs retningslinjer ikke var godt nok tilpasset små og/eller
erosjonsutsatte vassdrag. Prosjektet har vist at erosjonsprosesser kan ha minst
like store konsekvenser som selve dambruddsflommen, og at detaljeringsgrad mht
terrengdata og valg av ruhet har betydning for resultatene i et vassdrag som
Lauvsnesvassdraget. Det er også vist at resultatene fra bruk av 2D-modell kan
avvike betydelig fra resultater fra 1D-modell. Det gis anbefalinger for oppdatering
av retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_12.pdf