Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Samkøyring av vind- og vasskraft : betre utnytting av nett og plass til meir vindkraft
Ansvar:redaktørar: Kjell Erik Stensby og Håvard Hamnaberg ; forfattar vedlegg: Magnus Korpås
Forfatter:Korpås, Magnus / red.: Hamnaberg, Håvard / red.: Stensby, Kjell Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:34 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0731-6 / 1501-2832
Klassenummer:621.22:621.548]:621.315(481-17)
Serie:NVE Rapport ; 2011:1
Emneord:Kraftnett / Overføringskapasitet / Overføringsnett / Samkjøringsmodeller / Simuleringer / Vannkraft / Vindkraft
Geografiske emneord:Finnmark / Troms
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten skildrar resultata frå simulering av samkøyring av
vindkraft med Guolas vasskraftverk i Troms. Simuleringane har vore utførte av
Sintef Energi AS, og føremålet har vore å vurdere i kva grad det er muleg å gjere
rom for meir vindkraft i kraftnettet om vasskraftverk vert køyrde med omsyn til
vindkraftproduksjonen. Resultata syner at det er muleg å gjere rom for meir
vindkraft om han vert gjeven ”forkøyrsrett” i kraftnettet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_01.pdf