Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Behovet for koordinering mellom regional- og distribusjonsnett
Ansvar:forfattere: THEMA Consulting/EPOS Consulting
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:45 s. - ill., fig., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1582-3 / 1501-2832
Klassenummer:351.824.11(481) / 621.316.1(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:30
Emneord:Energiplanlegging / Kraftdistribusjon / Kraftsystemplanlegging / Nettselskaper
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: THEMA Consulting Group og EPOS Consulting (THEMA/EPOS) har på
oppdrag for NVE gjennomført en utredning om behovet for økt koordinering mellom regional- og distribusjonsnett i planlegging og drift. Utredningen inneholder en vurdering av områder hvor det er behov for koordinering i distribusjonsnettet og mellom distribusjonsnett og regionalnett, hvilke barrierer som finnes mot bedre koordinering og hvordan styrke koordineringen mellom nettselskaper
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_30.pdf