Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vann i jord : simulering av vann- og energibalansen på Værnes markvannsstasjon, Nord-Trøndelag
Ansvar:Trude Øverlie, Hervé Colleuille og Lars Egil Haugen
Forfatter:Øverlie, Trude / Colleuille, Hervé / Haugen, Lars Egil
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:102 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:82-410-0615-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.3.06/.07(484.2)
Serie:NVE Rapport ; 2006:15
Emneord:Energibalanse / Grunnvann / Hydrologiske modeller / Markvann / Simuleringer / Snøforhold / Temperaturforhold / Vannbalanse
Geografiske emneord:Stjørdal kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Markvannsmodellen COUP er parametrisert og verifisert for
markvannsstasjonen på Værnes. Fra simuleringer av vann- og energibalanse for
normalperioden 1961-1990 er det utarbeidet normaler og ekstremer av bl.a.
grunnvannsstand, markvannsunderskudd, snø- og teleforhold. Resultatet skal i
tillegg til å være et nyttig verktøy i forhold til analyse og prognose av hydrologiske
situasjoner, gjennom EACC-prosjektet benyttes til å undersøke effekten av
klimaendringer på fysiske forhold i jorda.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2006/rapport2006_15.pdf