Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avbruddsstatistikk 2003 : statistikk over avbrudd i leveringen av elektrisk energi til sluttbrukere i Norge
Ansvar:redaktør: Amir Messiha ; forfatter: Amir Messiha og Frode Trengereid
Forfatter:Messiha, Amir / Trengereid, Frode
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:37 s. - kol. diagr.
ISBN/ISSN:82-410-0503-2 / 1501-2832
Klassenummer:31:621.316.004.64"2003"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2004:6
Emneord:Avbrudd / Kraftdistribusjon / Kraftforsyning / Kraftoverføring / Nettselskaper / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Note:Sammendrag: Avbruddstall for år 2003 har i sin helhet blitt rapportert på formatet
som ble innført i 2000. Nettselskapene rapporterer nå på spenningsnivå der
hendelsene som medførte avbrudd oppsto, og ikke levert energi (ILE) fordelt på 27
sluttbrukergrupper. Det har vært en økning av ILE i 2003 sammenlignet med tidligere
år. Totalt utgjorde ILE 21,86 GWh. 16,96 GWh var forårsaket av ikke varslede
avbrudd og 4,90 GWh skyldes varslede avbrudd. De fleste avbrudd skyldes
hendelser i distribusjonsnett. For 2003 har vi følgende nøkkeltall for hele nettet (i
gjennomsnitt per rapporteringspunkt): 3,51 avbrudd, 5,35 timers avbruddsvarighet
og ikke levert energi utgjorde 0,20 ‰ av levert energi. Til sammenligning var tallene
i snitt for 1996-2002 3,2 avbrudd. Avbruddsvarighet var på 5,17 timer og ikke levert
energi utgjorde 0,28 ‰ av levert energi.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_06.pdf