Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Østamyrene flomverk (VV 6309, VV 8083) og Østamyrene pumpestasjon (VV 6309), Rendalen kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen...[et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:66 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1684-4 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:31
Emneord:Flomverk / Pumpestasjoner
Geografiske emneord:Rendalen kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater for Østamyrene flomverk i Rendalen.
Verket består av tre deler samt en pumpestasjon, og beskytter et område på
ca. 7 000 daa, hvorav ca. 3 000 daa er dyrka mark. Pumpestasjonen er i svært dårlig forfatning. Det ble registrert mye tett og høy vegetasjon, stedvis dårlig/manglende erosjonssikring, dyrehi og punkt med tegn på indre erosjon.





Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_31.pdf