Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vindkraft - en generell innføring
Ansvar:Asle Selfors og Siv Sannem
Forfatter:Selfors, Asle / Sannem, Siv
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:40 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0343-9 / 1501-2832
Klassenummer:620.91 / 621.548
Serie:NVE Rapport ; 1998:19
Emneord:Fornybare energikilder / Vindenergi / Vindkraft / Vindkraftverk
Geografiske emneord:Norge
Note:Side 27 i dokumentet ble endret i 2007. Den digitale versjonen katalogposten har
lenke til, er den nye.
Innhold:Sammendrag: Vindkraft er blitt en aktuell energikilde i Norge, og interessen og
informasjonsbehovet for vindkraft er stort. Gjennom denne publikasjonen tar NVE
opp ulike sider ved bygging av vindkraftverk. Både de økonomiske, tekniske og
miljømessige sidene blir diskutert. Hovedvekten er lagt på miljøkonsekvenser, med
særlig vekt på de estetiske forholdene ved vindkraftverk. Publikasjonen gir også en
oversikt over den formelle behandlingen av vindkraft i Norge og hvilke krav som
stilles til en søknad om konsesjon etter energiloven.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Ex4 (ny layout!)TilgjengeligNy layout!NVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_19.pdf