Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Avbruddsstatistikk 2008
Ansvar:redaktør: Hege Sveaas Fadum ; forfattere: Astri Gillund, Christina Kvamme, Hege Sveaas Fadum
Forfatter:Fadum, Hege Sveaas / Kvamme, Christina / Gillund, Astri
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:ix, 84 s. - ill., diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0692-0 / 1501-2832
Klassenummer:31:621.31.004.64"2008"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2009:10
Emneord:Avbrudd / Kraftdistribusjon / Kraftforsyning / Kraftoverføring / Nettselskaper / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Formålet med denne publikasjonen er å gi oversiktstall for
avbruddsforholdene for hele landet, samt på fylkes-, nettselkaps- og
sluttbrukergruppenivå.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2009/rapport2009_10.pdf