Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Elektrisitetens forvaltningshistorie 1877-1921
Ansvar:forfatter: Per Einar Faugli
Forfatter:Faugli, Per Einar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:284 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2015-5 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:351.85(481)
Serie:NVE Rapport ; 2020:12
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Forvaltningshistorie / Vannkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Elektrisiteten inntok Norge i 1877, nå kunne fossekraft og vassdrag nyttes til strømproduksjon. Kraftkrevende industri ble bygd opp og det elektriske
lys forenklet folks hverdag. Elektrisitetsforvaltningens historie blir omtalt fram til etableringen av NVE i 1921. Hemmelige møter og harde debatter på Stortinget samt regjeringsskifter måtte til før forvaltning var på plass med panikk- og konsesjonslov – mye takket være to ganger statsminister Gunnar Knudsen og hans forslag (1892) om statlig fossekjøp
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_12.pdf