Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Erosjonssikringstiltak i Gaula : kartlegging av tilstand og reparasjonsbehov
Ansvar:forfatter: Kristin Skei ... [et al.]
Forfatter:Skei, Kristin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:289 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0630-9 / 1501-2832
Klassenummer:556.16:551.3.053.004.4(484.1)
Serie:NVE Rapport ; 2010:18
Emneord:Erosjon / Flom / Sikringstiltak / Tilstandskartlegging
Geografiske emneord:Gaula / Sør-Trøndelag
Note:Forfattere: Kristin Skei, Joar Skauge, Trude Skaret Krogstad og Mads Johnsen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten beskriver tilstanden i erosjonssikringstiltak i Gaula som NVE
har gitt bistand til. Alle tiltak er kartlagt og beskrevet. Tiltak med behov for
vedlikehold og reparasjon er beskrevet nærmere med tiltaksplan
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_18.pdf